3.005η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος τον 21ο αιώνα εντός της εν εξελίξει υπερθέρμανσης της Μεσογείου»

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, του Εργαστηρίου Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)

από τον καθηγητή κ. Χρήστο Σ. Ζερεφό, Ακαδημαϊκό  (20’)

 

Αθήνα  27 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΥΝΑΔΗΣ

Ημερομηνία: 
29/03/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions