3.007η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία του θανάτου του αντεπιστέλλοντος μέλους της Τάξεως των Θετικών Επιστημών Άνθιμου Χριστοφορίδη.

 2. Αναγγελία του θανάτου του αντεπιστέλλοντος μέλους της Τάξεως των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνὠν Αντωνίου-Αιμιλίου Ταχιάου. 

3. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή του καθηγητού κ. Joseph Maran ως ξένου εταίρου της Ακαδημίας, στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών.

4. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή της καθηγήτριας κυρίας Λυδίας Καβράκη ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

 

Αθήνα  17 Απριλίου 2018

 

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΥΝΑΔΗΣ

Ημερομηνία: 
19/04/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions