3.014η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.  Αναγγελία του θανάτου του αντεπιστέλλοντος μέλους Ιωάννου Παπαπαναγιώτου. 

2. Επιστημονική ανακοίνωση

«Γραφή και αλφάβητο»

από τον ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή  (30΄)

 

 

Αθήνα  29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΥΝΑΔΗΣ

Ημερομηνία: 
31/05/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions