3.016η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Επιστημονική ανακοίνωση

«Μυθολογικά “παράδοξα” ή η δήθεν λύση του προβλήματος

του αρχαίου μύθου του Αλφειού και της Αρέθουσας»

από τον ακαδημαϊκό κ. Στέφανο Ήμελλο (25’)

 

 

Αθήνα  5 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΥΝΑΔΗΣ

 

Ημερομηνία: 
07/06/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions