3.054η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, ώρα 11.00

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία του θανάτου του Νικολάου Ανδρουλάκη

 

2.  Επιστημονική ανακοίνωση

«Η Κοινωνιολογία ως επιστήμη και ο κοινωνιολογισμός ως εκτροπή της»

από το αντεπιστέλλον μέλος κ. Νικήτα Αλιπράντη (30’)

 

 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου  2019

Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΗΜΕΛΛΟΣ

 

Ημερομηνία: 
07/11/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions