3114η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022, ώρα 11.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1) Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής του κ. Κωνσταντίνου (Ντίνου) Αρκουμάνη, ως αντεπιστέλλοντος μέλους από Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού στον τομέα ‘’Ενέργεια - Μηχανική - Ναυτιλία - Περιβάλλον’’ στην Τάξη των Θετικών Επιστημών. (αρ. ΦΕΚ 662 ΦΕΚ/23.3.2022, Τεύχος Γ').

2) Αναγγελία της από 5.5.2022 απόφασης της Ολομελείας περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας, στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, με τίτλο «Νεοελληνική Φιλολογία». 

 

 

 

Ημερομηνία: 
12/05/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions