3121η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022, ώρα 11.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1) Αναγγελία της από 26.5.2022 απόφασης της Ολομελείας περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας, στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, με τίτλο με τίτλο «Ιστορία του Ελληνισμού κατά την Ρωμαιοκρατία (Β' αι. π.χ. - Δ' αι. μ.χ.)»

 

 

 

Ημερομηνία: 
09/06/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions