3122η Συνεδρία της Ολομελείας Τρίτη , 28 Ιουνίου 2022, ώρα 12.00 μ

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1) Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Emmanuel Macron ως Επιτίμου Μέλους της Ακαδημίας (Αρ. ΦΕΚ. 1402/10.6.2022/Τεύχος Γ') 

 

2) Αναγγελία της από 9.6.2022 απόφασης της Ολομελείας περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας, στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, με τίτλο «Βυζαντινός Πολιτισμός».   

 

3) Αναγγελία της από 9.6.2022 απόφασης της Ολομελείας περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας, στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, με τίτλο «Κοινωνική Θεωρία».

 

4) Αναγγελία της από 9.6.2022 απόφασης της Ολομελείας περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας, στην Τάξη των Θετικών Επιστημών, με τίτλο «Επιστήμη των Σύγχρονων Υλικών: Μακρο/ Μικρο/ Νάνο-δομική Αντοχή, Κόπωση».

 

5) Αναγγελία της από 9.6.2022 απόφασης της Ολομελείας περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας, στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, με τίτλο «Ρωμαϊκή Ιστορία».

 

 

 

Ημερομηνία: 
28/06/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions