3147η Συνεδρία της Ολομέλειας Παρασκευή, 17η Μαρτίου 2023, ώρα 11.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

  1. Αναγγελία της από  23.2.2023 απόφασης της Ολομέλειας περί ιδρύσεως έδρας με τίτλο: «Ιατρικές Επιστήμες: Μεταβολικά και Ενδοκρινολογικά Νοσήματα» στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.
  2. Αναγγελία της από  23.2.2023 απόφασης της Ολομέλειας περί ιδρύσεως έδρας με τίτλο: «Γονιδιωματική Ιατρική» στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

 

Ημερομηνία: 
17/03/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions