3.162η Συνεδρία της Ολομέλειας, Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, ώρα 11.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Αναγγελία της απόφασης της Ολομέλειας για προκήρυξη έδρας αντεπιστέλλοντος μέλους του εσωτερικού στο γνωστικό αντικείμενο της Χειρουργικής Ογκολογίας.

 

Ημερομηνία: 
22/06/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions