Επιστολή προς το Διεθνές Συμβούλιο για την Επιστήμη


Η Τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή της στη δήλωση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Επιστήμη (ICSU) σχετικά με την ανάρμοστη καταδίκη των έξι ιταλών σεισμολόγων διότι δεν προέβλεψαν τον ισχυρό σεισμό στην L' Aquila το έτος 2009.

Είναι γενικά γνωστό ότι αξιόπιστες προβλέψεις σεισμών δεν είναι εφικτές. Ως εκ τούτου η δίωξη των έξι ιταλών επιστημόνων δεν μπορεί να υποστηριχθεί επιστημονικά.
 

Ειλικρινώς υμέτεροι

      Γεώργιος Κοντόπουλος                                                            Κωνσταντίνος Γ. Βαγενάς
Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών                                    Πρόεδρος της Τάξεως των Θετικών Επιστημών