ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ.106 79 Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο 210-3664700

  Γραμματεία Α΄ Τάξεως των Θετικών Επιστημών και
  Γραμματεία Β΄ Τάξεως των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών:
  Θάλεια Μπόνου, τηλ. 210 3664783,   e-mail: bonou@academyofathens.gr
  Γραμματεία Γ΄ Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών:
  Γεωργία Αγγελοπούλου, τηλ. 210 3664738,  e-mail: gaggelop@academyofathens.gr

  
Fax 210-3634806
www.academyofathens.gr