Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών


Διεύθυνση: Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα. Τηλ.: 210 6597000, Φαξ :210 6597545.
Ηλ. Δ/νση: info@bioacademy.gr
Ιστοσελίδα: www.bioacademy.gr

Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος: Γρηγόριος Σκαλκέας.- Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Κουνάδης- Γραμματεύς: Λουκάς Χριστοφόρου.- Μέλη: : Κωνσταντίνος Κριμπάς, Χαράλαμπος Ρούσσος. - Αναπληρωματικό μέλος: Δημήτριος Θάνος