Ίδρυμα Πέτρου Χάρη


Βαλαωρίτου 9, 10671 Αθήνα
Τηλ. 210 3642142
Φαξ 210 3642143
Ηλ. Δ/νση: xarisfnd@otenet.gr

Διοικητικό Συμβούλιο: Θανάσης Βαλτινός (Πρόεδρος).- Κική Δημουλά (Αντιπρόεδρος).- Χρύσα Μαλτέζου (Γενική Γραμματεύς). Μέλη:-Βασίλειος Χ. Πετράκος.- Άγγελος Δεληβορριάς.

Αναπληρωματικά μέλη: Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος.-Θεόδωρος Αντωνίου.

Γραμματεία: Ελένη Σάββαρη