Τάτση Άννα


Άννα Τάτση
Ερευνητικός Συνεργάτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ημερομηνία γέννησης: 24/08/1973

Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

ΣΠΟΥΔΕΣ

2010 Διδάκτωρ του τμήματος Φιλολογίας (τομέας Κλασικής Φιλολογίας) Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τίτλος διατριβής: «Πινδάρου Νεμεόνικοι. Προοίμια – Μελέτη δομής» (βαθμός «Άριστα») [επιβλέπουσα Μαίρη Γιόση].

2000  Master of Arts in Classics, King’s College, University of London
(Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κλασική φιλολογία)
«Λυρική Ποίηση» (διδ.: Prof. H. Maehler),
«Αρχαία Ελληνική Τραγωδία» (διδ.: Dr. Barbara E. Goff, Dr. R.E.C. Shorrock),
«Πλατωνικοί Διάλογοι» (διδ.: Prof. R. W. Sharples, Dr. Anne Sheppard).

Θέμα διπλωματικής: “Language and Limits in Three Political Plays of Euripides: the Heraclidae, the Suppliants and the Phoenissae” («Γλώσσα και Όρια σε τρεις πολιτικές τραγωδίες του Ευριπίδη: Ἡρακλεῖδαι, Ἱκέτιδες και Φοίνισσαι») [επιβλέπουσα Barbara Goff].            

1997 Πτυχίο Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κατ/νση Κλασικής Φιλολογίας).

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Αγγλικά   Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge, Επάρκεια και Άδεια Διδασκαλίας από το Υπουργείο Παιδείας (άπταιστα γραπτά και προφορικά)

Γαλλικά   Sorbonne I, Université Sorbonne-Paris IV (πολύ καλά γραπτά και προφορικά)

Ιταλικά    Superiore Palso (πολύ καλά γραπτά και προφορικά)

Γνώση χρήσης MS Office και Internet: Πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. Α΄ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείου Παιδείας.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σεπ 2015-Αυγ 2018 Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.) της Ακαδημίας Αθηνών (με απόσπαση)

Οκτ 2014-Ιουν 2015 ΓΕΛ Νέας Περάμου (με απόσπαση)

Σεπ 2013-Σεπ 2014 Γυμνάσιο & Λ.Τ. Βιλίων Δυτ. Αττικής

Σεπ 2009-Αυγ 2013 Κ.Ε.Ε.Φ. Ακαδημίας Αθηνών (με απόσπαση)

Σεπ 2008-Αυγ 2009 Γυμνάσιο & Λ.Τ. Βιλίων Γ΄ Δυτ. Αττικής

(οργανική θέση)

Σεπ 2007-Αυγ 2008 Γυμνάσιο Βάμου Χανίων

▪ Μόνιμος διορισμός μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

2005 Υπουργείο Πολιτισμού - Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

▪ Διδασκαλία Νέων Ελληνικών σε ξένους επιστήμονες κλασικής φιλολογίας στο πλαίσιο των σεμιναρίων για την Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό σε συνεργασία με την Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία (24/7 – 7/8/2005).

2003 – 2005 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.)

▪ Ωρομίσθια καθηγήτρια Ελληνικών στο τμήμα προπαιδευομένων αλλοδαπών για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004 και 2004-2005 (σύνολο ωρών διδασκαλίας: 700).

2001 (Σεπτέμβριος) – 2004 (Ιανουάριος)

Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών Νοσοκομείου «Η Σωτηρία»-ΤΕΕ «Σοφία Σλήμαν»

▪ Ωρομίσθια καθηγήτρια Ελληνικών (σύνολο ωρών διδασκαλίας: 184).

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πίνδαρος. Νεμεόνικοι, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια, Άννα Τάτση (υπό δημοσίευση).

Ἐξαίσιοι γέλωτες. Το Γέλιο στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, επιμ. Μ. Ι. Γιόση – Α. Μελίστα, Αθήνα, Σμίλη, 2017: σσ. 252-257, 266-269, 388-411, 706-712, 847-852, 985-1004 (ISBN 978-960-7793-93-5).

Platos Rhetorical Technique in Republic Ι, Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας Κ.Ε.Ε.Φ. Ακαδημίας Αθηνών, επιμ. Ε. Μουτσόπουλος – Μ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2013, σσ. 165-180. [Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Academia: https://www.academia.edu/1572682/Platos_Rhetorical_Technique_in_Republic_I ]

▪ “On the Meaning of χρόνος in Pindar’s Nemean 1.46”, Mnemosyne 61.1, 2008, σσ. 120-129. [Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Academia:

https://www.academia.edu/433442/On_the_Meaning_of_Chronos_In_Pindars_Nemean_1.46 ]

Γοργίας. Ἑλένης ἐγκώμιον, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια: Ά. Τάτση – Δ. Γ. Σπαθάρας, Αθήνα, εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 1998.

Σοφοκλής. Αἴας, εισαγωγή-μετάφραση: Ἐν κύκλῳ, Αθήνα, εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 1998.

 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

▪ Αίλιος Αριστείδης, Ἱεροὶ Λόγοι. Σώμα και Γλώσσα στα όνειρα ενός ρήτορα, εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια Ελισάβετ Κούκη, Αθήνα, Σμίλη, 2012, 373 σ., Φιλοσοφία, 43, 2013, σσ. 471-476. [Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Academia:

https://academyofathens.academia.edu/AnnaTatsi/Book-Reviews ]

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ

▪ Aldo Brancacci, ΟΙΚΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ. Η φιλοσοφία της γλώσσας του Αντισθένους, μτφρ. Ειρ. Σβίτζου, επιμ. Δήμ. Τουλάτου – Άννα Τάτση, Αθήναι, Ακαδημία Αθηνών, 2016.

▪ Livio Rossetti, Εισαγωγή στην Αρχαία Φιλοσοφία, μτφρ.-επιμ. Άννα Τάτση, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2015.

Ανθολογία Ελληνιστική­ς Ποίησης, επιλογή και επιστημονική επιμέλεια Neil Hopkinson, μτφρ. Άννα Τάτση, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2006 [τίτλος πρωτοτύπου: A Hellenistic Anthology, selected and edited by Neil Hopkinson, Cambridge UP 1988].

Τι δεν γνωρίζουμε. Φιλοσοφικές συναντήσεις της Unesco, μτφρ. Μαίρη Ι. Γιόση – Άννα Τάτση, Αθήνα, Σμίλη, 2006.

▪  Θέλξις. Σαπφώ – Δεκαπέντε μελετήματα, επιμ. Μ. Ι. Γιόση – Δ. Κιούση – Ά. Τάτση, Αθήνα, Σμίλη, 2004 [R. Palmisciano, «Νεκρικός θρήνος, λατρεία των Μουσών και εσχατολογικές προσδοκίες στη Σαπφώ (με μία επαλήθευση στον Αρχίλοχο)», μτφρ. Μ. Ι. Γιόση – Ά. Τάτση, σσ. 354-388].

▪ Michael Cahn, «Η ιδεολογία της ρητορικής», και

▪ Cinzia Bearzot, «Ο Ισοκράτης και το ζήτημα της δημοκρατίας», μτφρ. Ά. Τάτση, Πειθώ. Ρητορική – Δεκατρία μελετήματα, επιμ. Δ. Γ. Σπαθάρας – Λ. Τζαλλήλα, Αθήνα, Σμίλη, 2003, σσ. 63-85 και 307-341.

▪ Silvana Cagnacci, «Οι 28 λόγοι του έργου του Ηροδότου», και

▪ Paul Cartledge, «Ο Ηρόδοτος και οι ‘άλλοι’: σκέψεις για την αυτοκρατορία», Ἱστορίη. Ηρόδοτος – Δεκατέσσερα μελετήματα, επιμ. Α. Μελίστα – Γ. Σωτηροπούλου, Αθήνα, Σμίλη, 2004, σσ. 97-150 και 275-296

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

▪ Εισήγηση στην Ημερίδα “Approaching Emotions – Interdisciplinary Perspectives” που συνδιοργανώνουν το Μουσείο Ακρόπολης, η Βελγική Αρχαιολογική Σχολή, το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών, με θέμα: Laughter with tears: mixed emotions in Platos Phaedo (Μουσείο Ακρόπολης, 17 Οκτωβρίου 2017).

▪ Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας Αριστοτέλης 2400 Χρόνια – Ὁ Ἀριστοτέλης διαχρονικὸς καὶ ἐπιστημονικῶς ἐπίκαιρος (Ακαδημία Αθηνών, 14-17 Ιανουαρίου 2017), με θέμα: «Aldo Brancacci, ΟΙΚΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ. Η φιλοσοφία της γλώσσας του Αντισθένους – Η αντισθενική φιλοσοφία και η κριτική της από τον Αριστοτέλη».

▪ Εισήγηση στο Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας Κ.Ε.Ε.Φ. Ακαδημίας Αθηνών με θέμα «Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος: Πλατωνικοί διάλογοι» στη μνήμη του Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου (Σπάρτη, 26-29 Μαΐου 2011) με θέμα: Platos Rhetorical Technique in Republic Ι («Η ρητορική τεχνική του Πλάτωνα στο Α΄ Βιβλίο της Πολιτείας»).

▪ Διάλεξη στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» με θέμα: «Χρήσεις του γέλιου στους πλατωνικούς διαλόγους» (Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2010).

▪  Εισήγηση στο σεμινάριο Εταιρείας Ἐν κύκλῳ με θέμα «Το εγκώμιο στην αρχαία ελληνική γραμματεία» με θέμα: «Το εγκώμιο της επινίκιας ποίησης στις επινίκιες ωδές του Πίνδαρου και του Βακχυλίδη» (Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2008).

▪ Εισήγηση στο Συνέδριο “Epinician: An international conference on the Victory Ode” του University College London και του Institute of Classical Studies (5-9 Ιουλίου 2006) με θέμα: “The problem of the prooimia in Pindar: Nemean 1” («Το πρόβλημα των πινδαρικών προοιμίων: η περίπτωση του Νεμεόνικου 1»).

▪ Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στα ακόλουθα συνέδρια του Κ.Ε.Ε.Φ. της Ακαδημίας Αθηνών: Β΄ Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας (σε συνεργασία με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας) με θέμα «Η Έννοια του Πολίτη στην Ελληνική Φιλοσοφία» (Αλεξάνδρεια, 4-6 Μαρτίου 2010) // Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας στη μνήμη του Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου με θέμα «Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος: Πλατωνικοί διάλογοι» (Σπάρτη, 26-29 Μαΐου 2011) // Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας (σε συνεργασία με το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών) με θέμα Αριστοτέλης 2400 Χρόνια – Ὁ Ἀριστοτέλης διαχρονικὸς καὶ ἐπιστημονικῶς ἐπίκαιρος (Ακαδημία Αθηνών, 14-17 Ιανουαρίου 2017).

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ἐν κύκλῳ Εταιρεία Παιδείας και Πολιτισμού (2001-2011)

Ιδρυτικό μέλος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ἐν κύκλῳ, που είχε σκοπό τη μελέτη και έκδοση κειμένων της αρχαίας ελληνικής και νεότερης γραμματείας, καθώς και τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και συνεδρίων με σχετικά θέματα

 

Δείτε το βίντεο "A. Tatsi, Approaching Emotions Conference" στο YouTube.

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας

Φιλόλογος, απεσπασμένη στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών από τη Μέση Εκπαίδευση κατά τα έτη 2009-2013 και 2015 έως σήμερα.

Διεύθυνση:

Αναγνωστοπούλου 14, 10673 Αθήνα

Τηλ. 210 366 4626

Fax  210 366 4624

annatatsi@academyofathens.gr