ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ηλεκτρισμός - Φυσικό αέριο - Υδρογόνο


Η Ακαδημία Αθηνών διοργανώνει Ημερίδα με θέμα "ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ηλεκτρισμός - Φυσικό αέριο - Υδρογόνο", την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αμφιθέατρο Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών, στην Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα.

Το 2005 η Ακαδημία Αθηνών συνέστησε την Επιτροπή Ενέργειας με σκοπό να διαδραματίσει συμβουλευτικό ρόλο στα καίριας σημασίας ενεργειακά θέματα της Ελλάδος.

Με Ομάδες Εργασίας αλλά και με Ημερίδες, στις οποίες συμμετείχαν εξαίρετοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η Επιτροπή Ενέργειας διαφώτισε την Επιστημονική Κοινότητα σχετικά με τα ενεργειακά θέματα και εξέδωσε αντίστοιχα 15 τόμους, τους οποίους δημοσιοποίησε και διένειμε δωρεάν στην ελληνική κοινωνία, την πολιτική ηγεσία, τα Πανεπιστήμια και τα Κέντρα Ερευνών, αλλά και σε διάφορους ενεργειακούς φορείς.

Ο σκοπός της παρούσης Ημερίδας είναι η στρατηγική θεώρηση της όλης αλυσίδας -- παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, και αποθήκευσης ενέργειας -- στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έμφαση θα δοθεί στον ρόλο του ΦΑ και τη δυνατότητα προώθησης της παραγωγής του με γεωτρήσεις στην Ελληνική επικράτεια σε σχέση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενισμό του μέχρι το 2050.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας θα εστιαστεί στις ακόλουθες ενότητες:

  • Δίκτυα Μεταφοράς Ενέργειας,
  • Υποδομές Διανομής Ενέργειας,
  • Αποθήκευση Ενέργειας.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Λουκάς Χριστοφόρου (Πρόεδρος) Κονοφάγος Ηλίας
Κοντόπουλος Γεώργιος Κουτζούκος Γεώργιος
Κουνάδης Αντώνιος Λεωνίδου Δημήτριος
Ζερεφός Χρήστος Μαθιουδάκης Κωνσταντίνος
Βαγενάς Κωνσταντίνος Μωυσής Ραφαήλ
Γιαννόπουλος Γεώργιος Παπαγιαννακόπουλος Πάνος
Αρκουμάνης Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
Αγαπητίδης Ιωάννης Πηλαβάκης Πέτρος
Κακαράς Εμμανουήλ Τσουτρέλης Χαράλαμπος
Κάπρος Παντελής Χατζηαργυρίου Νικόλαος