ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΡΟΔΙΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΩΝ Α'. Εισαγωγή - Αρχαίο Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια, Γεώργιος Βασίλαρος


 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΡΟΔΙΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΩΝ Α'

Εισαγωγή – Αρχαίο Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια

(Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 6)

 

Σύνοψη:

Το έργο αποτελεί τον πρώτο ερμηνευτικό σχολιασμό στη Νέα Ελληνική του αφετηριακού βιβλίου των Αργοναυτικών (4 βιβλία), επικού έργου του Απολλωνίου Ρόδιου (τέλη 3ου π.Χ. αι.), από τον Γεώργιο Βασίλαρο. Η συγκεκριμένη έκδοση (2004) είναι η μοναδική που ακολουθεί μετά την παλαιότερη του Anthos Ardizzoni (1967). Της εισαγωγής προηγούνται οι βραχυγραφίες σε αλφαβητικό κατάλογο, ενώ σε αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο και η βιογραφία του Απολλωνίου Ροδίου, του Αλεξανδρινού αυτού γραμματικού που άσκησε ισχυρή επίδραση στην πνευματική ζωή της εποχής του, ενώ γίνεται και ειδική αναφορά στα Αργοναυτικά. Σ’ επιμέρους ενότητες της εισαγωγής παρουσιάζεται η ιστορία και η παράδοση του κειμένου, το περιεχόμενο και η δομή του παρόντος Α’ βιβλίου και προστίθενται παρατηρήσεις για το κριτικό υπόμνημα, τη μετάφραση και τα ερμηνευτικά σχόλιά του που αναπτύσσονται στη συνέχεια. Την έκδοση συμπληρώνουν πίνακες με τα σύμβολα των κωδίκων που χρησιμοποιήθηκαν στο κριτικό υπόμνημα, λοιπές συντομογραφίες και αναλυτικός πίνακας ευρετηρίου των αρχαίων χωρίων.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:              ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΡΟΔΙΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΩΝ Α': Εισαγωγή - Αρχαίο Κείμενο - Μετάφραση
                           - Σχόλια

Συγγραφέας:   Γεώργιος Βασίλαρος

Έκδοση:           Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Χρονολογία:   2004, σσ. XV+390

ISBN:               960-404-057-Χ

ISSN:               1106-5931

 

0 Links