ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ <ΤΕΧΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ>: Κείμενο, μετάφραση, σχόλια Χρ. Τερζή


 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

<ΤΕΧΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ>

Εισαγωγή, Kείμενο, Mετάφραση, Σχόλια

(Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 11)

 

Σύνοψη:

Η παρούσα μονογραφία αποτελεί την πρώτη κριτική και σχολιασμένη έκδοση της μουσικοθεωρητικής πραγματείας του Διονυσίου (κατά τα άλλα αγνώστου συγγραφέως της βυζαντινής περιόδου, 10ος αι. μ.Χ.), που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής του εκδότη. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται ιστορική επισκόπηση της αρχαιοελληνικής μουσικοθεωρητικής σκέψης, καθώς και η διάρθρωση της παρούσας μελέτης, η οποία διαιρείται σε τρία μέρη: τα Προλεγόμενα, το Κείμενο−Μετάφραση και τα Σχόλια. Στα Προλεγόμενα θίγονται ζητήματα όπως η πατρότητα της πραγματείας, ο χρόνος της συγγραφής της, η ένταξή της στην αρχαιοελληνική μουσική θεωρία, καθώς και η χειρόγραφη παράδοση του κειμένου. Έπεται η έκδοση του αρχαίου κειμένου, που συνοδεύεται από κριτικό υπόμνημα και νεοελληνική μετάφραση. Στο τρίτο μέρος συγκεντρώνονται τόσο οι κριτικές παρατηρήσεις του εκδότη, ενισχυόμενες από το αναγκαίο υποστηρικτικό υλικό, όσο και οι ερμηνευτικές του σημειώσεις με σκοπό την ανάδειξη, την ερμηνεία και εν τέλει την αξιολόγηση των απόψεων του Διονυσίου. Ο τόμος συμπληρώνεται από ποικίλους υποβοηθητικούς πίνακες, τη βιβλιογραφία και τους πίνακες ευρετηρίων.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:             ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ <ΤΕΧΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ>. Εισαγωγή - Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια

Συγγραφέας:   Χρήστος Τερζής

Έκδοση:           Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Χρονολογία:    Αθήναι 2010, σ. 533

ISBN:                978-960-404-175-6

ISSN:                1106-5931

Αρχεία: