Γενικοί Γραμματείς της Ακαδημίας Αθηνών από την ίδρυσή της


• 1926-1933 Σίμος Μενάρδος
• 1933-1934 Δημήτριος Αιγινήτης
• 1934-1951 Γεώργιος Οικονόμος
• 1951-1956 Δημήτριος Μπαλάνος
• 1956-1966 Αναστάσιος Ορλάνδος
• 1966-1981 Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος
• 1981-1984 Κωνσταντίνος Τρυπάνης
• 1984-1989 Μενέλαος Παλλάντιος
• 1990-1994 Περικλής Θεοχάρης
• 1995-1998 Παύλος Σακελλαρίδης
• 1998-2010 Νικόλαος Ματσανιώτης
• 2010-         Βασίλειος Χ.Πετράκος