Επιτροπή για το Διεθνές Συμβούλιο για την Επιστήμη (ICSU)


Πάνος Λιγομενίδης.-Γεώργιος Κοντόπουλος.- Δημήτριος Νανόπουλος.- Αντώνιος Κουνάδης.- Λουκάς Χριστοφόρου.- Κωνσταντίνος Κριμπάς.- Αθανάσιος Φωκάς.- Χρήστος Σ.Ζερεφός.- Κωνσταντίνος Βαγενάς.- Χαράλαμπος Ρούσσος.