Οργανόγραμμα


Εφορευτική επιτροπή

Πρόεδρος: Βασίλειος Πετράκος
Μέλη: Μιχάλης Τιβέριος, Κωνσταντίνος Συνολάκης, Μιλτιάδης Χατζόπουλος, Βασίλειος Ράπανος

 

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
          Προϊσταμένη : Ειρήνη Τσούρη

Τμήματα
          Τμήμα Προσκτήσεων 
                            Προϊσταμένη: Αφροδίτη Σαμαρά     

          Τμήμα Καταλόγων και Δανεισμού
                            Προϊσταμένη: Ελένη Μαστρογεωργίου

                                                      Πολυξένη Τσελέκου