Οργανόγραμμα


Εφορευτική επιτροπή
Πρόεδρος: Βασίλειος Πετράκος
Μέλη: Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Γεώργιος Κοντόπουλος, Χρύσα Μαλτέζου, Νικηφόρος Διαμαντούρος

 

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη : Ειρήνη Τσούρη

 

Τμήματα
        Τμήμα Προσκτήσεων
        Τμήμα Καταλόγων και Δανεισμού
        Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ελένη Μαστρογεωργίου