Οργανόγραμμα


Εφορευτική επιτροπή
Πρόεδρος: Βασίλειος Πετράκος
Μέλη: Μιχάλης Τιβέριος, Κωνσταντίνος Συνολάκης, Μιλτιάδης Χατζόπουλος, Βασίλειος Ράπανος

 

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
          Προϊσταμένη : Ειρήνη Τσούρη

 

Τμήματα
          Τμήμα Προσκτήσεων 
                            Προϊσταμένη: Αφροδίτη Σαμαρά 

         

          Τμήμα Καταλόγων και Δανεισμού
                            Προϊσταμένη: Ελένη Μαστρογεωργίου