Ελληνική Βιβλιογραφία 20ου αιώνα (1901-1910)


Ο παρών κατάλογος αποτελεί δείγμα της εργώδους προσπάθειας για τη συγκρότηση της ελληνικής βιβλιογραφίας του 20ου αιώνα. Συγκεντρώνονται οι εκδόσεις που έγιναν περίοδο αυτή στην ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο. Περιέχονται ήδη μονογραφίες και ανάτυπα από το 1901 έως το 1910.

Η συμβολή των χρηστών του με διορθώσεις και συμπληρώσεις είναι επιθυμητή και απαραίτητη.

 

Βάση Ελληνικής Βιβλιογραφίας

 

 

Για να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη σύνταξης της Βιβλιογραφίας: library@academyofathens.gr