Εγκατάσταση Νέων Αρχών Ακαδημίας Αθηνών έτους 2021


 

Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18:00 έλαβε χώρα διαδικτυακή συνεδρία στην οποία πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση τoυ Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κυρίου Λουκά Γ. Χριστοφόρου και του Αντιπροέδρου κυρίου Αντωνίου Ρεγκάκου για το έτος 2021.

Δόθηκε ομιλία του νέου προέδρου Λουκά Γ. Χριστοφόρου με θέμα: «Ενέργεια».

Μπορείτε να βρείτε συνημμένο το κείμενο της ομιλίας στο τέλος της σελίδας.

 

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη την συνεδρία.