Διεύθυνση Διαχείρισης Κληροδοτημάτων


Σόλωνος 84, 10680 Αθήνα

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Κληροδοτημάτων: -----------
Τηλ. 210 3664 704, fax: 210 3664 737
 

 • Τμήμα Προϋπολογισμού -  Λογιστηρίου Κληροδοτημάτων
  Αναπλ. Προϊσταμένη:
  Δάφνη Πετμεζά, Τηλ. 210 3664 721, e-mail: dpetmeza@academyofathens.gr
  Ζωή Παπακωστοπούλου (σε απόσπαση), Τηλ. 210 3664 729
   
 • Τμήμα Διαχείρισης Κληροδοτημάτων
  Αναπλ. Προϊσταμένη:
  Χρηστίνα Γιαννουλάκη, Τηλ. 210 3664 707, e-mail:christin@academyofathens.gr 
  Μαρίνα Σοϊλεμεζίδου  Τηλ. 210 3664 718
  e-mail: msoilem@academyofathens.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015