Γραφείο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής


Εφορευτική Επιτροπή: Αντώνιος Κουνάδης (Πρόεδρος) - Λουκάς Χριστοφόρου - Αθανάσιος Φωκάς - Εμμανουήλ Γδούτος - Ιωάννης Κατσικαδέλης (Γραμματεύς) - Νικόλαος Μακρής - Δημήτριος Μπέσκος.

Αναπληρωματικά Μέλη: Νικόλαος Ανδριανόπουλος - Χαράλαμπος Γεωργιάδης

Επόπτης: Αντώνιος Κουνάδης

Διεύθυνση: Σωρανού Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα
Τηλ- Φαξ: 210-6597517