Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Αλληλογραφία, επιμέλεια Κώστας Λάππας και Ρόδη Σταμούλη, τ. Α΄1802-1817, Αθήνα 1989, 8ο, σελ. νβ΄+433+πίν. 1-16, τ. Β΄ 1818-1822, Αθήνα 2002, 8ο, σελ. κβ΄+516+πίν. 1-8


Εκδίδονται 322 επιστολές του Οικονόμου καί πρός τόν Οικονόμο των ετών 1802-1822 και σε Παραρτήματα διάφορα έγγραφα. Οι τόμοι συνοδεύονται από εισαγωγικά κείμενα, εκτενή πραγματολογικό σχολιασμό των επιστολών, χρονολογικούς πίνακες των επιστολών, καταλόγους αποστολέων και αποδεκτών, ευρετήρια προσώπων, τόπων και πραγμάτων. Στη μεγάλη τους πλειονότητα οι επιστολές προέρχονται από το Αρχείο Οικονόμων, που φυλάσσεται στο ΚΕΜΝΕ. Σε αυτές αποτυπώνονται οι προσωπικές σχέσεις και οι φιλολογικές και άλλες δραστηριότητες του Οικονόμου, αλλά και το κλίμα της εποχής, σε δύο διακριτές μεταξύ τους περιόδους: στην προεπαναστατική περίοδο, κατά την οποία ο Οικονόμος βρισκόταν στη πατρίδα του, την Τσαρίτσανη της Ελασσόνας, στη Θεσσαλονίκη και στη Σμύρνη, όπου δίδαξε για μια δεκαετία περίπου, και στη μετεπαναστατική περίοδο, πού βρίσκει τον Οικονόμο πρόσφυγα στην Οδησσό και κατόπιν στην Πετρούπολη.