Επιτροπή Ερευνών


Πρόεδρος: Αντώνιος Κουνάδης

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Σ.Ζερεφός

ΜέληΧρήστος Σ. Ζερεφός.-  Μιχαήλ Τιβέριος.- Εμμανουήλ Ρούκουνας

Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα): Χαράλαμπος Ρούσσος.- Μιλτιάδης Β.Χατζόπουλος.- Νικόλαος Ανδρουλάκης.

Προϊστάμενος Γραμματείας: Παύλος Γιαμάς.

Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης: Νικόλαος Τσίρμπας.

Υπεύθυνος Διαγωνισμών: Γεώργιος Μαρίνος.

Γραμματειακή Υποστήριξη: Αικατερίνη Κοτσίρα.

Εφαρμογή Λογιστικού Προγράμματος: Ειρήνη Μπίτα.