Προκήρυξη για τη χορήγηση 6 υποτροφιών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής​