ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΟΖΟΥ- Προκήρυξη για τη χορήγηση 6 υποτροφιών, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη