ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΗ- Προκήρυξη για τη χορήγηση 1 υποτροφίας, για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γλυπτική