Επιτροπή Περιβάλλοντος & Μελέτης της Παγκόσμιας Μεταβολής IGBP-GLOBAL CHANGE


Γρηγόριος Σκαλκέας.- Ιωάννης (Ζηζιούλας), Μητροπολίτης Περγάμου.- Γεώργιος Κοντόπουλος.- Λουκάς Χριστοφόρου.- Κωνσταντίνος Κριμπάς.- Σταμάτιος Κριμιζής.- Χρήστος Σ. Ζερεφός.- Κωνσταντίνος Βαγενάς.