Διεύθυνση Βιβλιοθήκης


Πανεπιστημίου 28, Αθήνα 10679

Εφορευτική επιτροπή
Πρόεδρος: Βασίλειος Χ. Πετράκος
Μέλη: Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος,  Λουκάς Χριστοφόρου, Θεόδωρος Παπαγγελής, Εμμανουήλ Ρούκουνας     

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη : Ειρήνη Τσούρη Τηλ: 210 3664790, email: etsouri@academyofathens.gr

  •   Τμήμα Προσκτήσεων

         ------------------------------           

  •   Τμήμα Καταλόγων και Δανεισμού

        Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ελένη Μαστρογεωργίου  Τηλ: 210 3664795
        Διοικητική Υπάλληλος: Ασημίνα Ζαννή (σε απόσπαση) 

      

Κυριακή Αδάμ
Τηλ. 210 3664791, Email: adam@academyofathens.gr
Γεώργιος Κατσαμάκης
Τηλ. 210 3664789, Email: gkkatsam@academyofathens.gr
Καλλιόπη Φατούρου
Τηλ. 210 3664713, Email: kellyfatourou@academyofathens.gr