Αυτοτελές Γραφείο Μηχανογραφήσεως - Πληροφορικής


Πανεπιστημίου 28, Αθήνα 10679

Αναπλ. Προϊστάμενος:
Θεοφάνης Σαλάππας, τηλ. 210 3664 796

Κωνσταντίνος Οικονόμου, τηλ. 210 3664 792

Ευδοξία-Ευαγγελία Ζαφειράκου (εν αδεία)
 

Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα
Ε-mail: noc@academyofathens.gr