Αρχείο Σαρίτας Ραγκαβή (ΑΡ/Σ)


ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

   Φάκελος 1.:

  • τετράδιο μουσικής, σελ 52
  • τετράδιο με μαθήματα ορθόδοξης πίστης για την κατήχηση της Σαρίτας, συζύγου του Ευγένιου Ραγκαβή, από τον πρώην Μητροπολίτη Κεφαλληνίας Σπυρ. Κομποθέκρα, 1894, σελ 183
  • επιστολή προς Σαρίτα
  • τετράδιο με τίτλο Remedies και σημειώσεις για φαρμακευτικές συνταγές (1892), σελ. 189, καθώς και επιστολή της 1.4.1909 (φφ 2), αποκόμματα εφημερίδων (φφ2), κάρτες