Αρχείο Κλέωνος Ραγκαβή (ΑΡ/Κλ)


1. ΕΓΓΡΑΦΑ
φάκελος 1: Έγγραφα και επιστολές ιδιωτικού είδους της περιόδου 1854-1880
φάκελος 2: Έγγραφα δημοσίου ενδιαφέροντος της περιόδου 1871-1884
φάκελος 3: Έγγραφα δημοσίου ενδιαφέροντος της περιόδου 1882-1895
φάκελος 4: Έγγραφα δημοσίου ενδιαφέροντος της περιόδου 1895-1911
φάκελος 5: Έγγραφα και διπλώματα που αφορούν στην ανακύρυξη του Κλέωνος ως μέλους διαφόρων επιστημονικών εταιρειών της περιόδου 1874-1909

2. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
φάκελος 6: Έγγραφα και διπλώματα που αφορούν στην απονομή διαφόρων παρασήμων στον Κλέωνα της περιόδου 1863-1910

3. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
φάκελος 7: Λογοτεχνία
- 2 τετράδια με ελληνικά ποιήματα, σελ. 52 & 48
- δίφυλλο Poesia din Clines Rangabe, tradujione di Antonio Frabasile, Adelaide, σελ. 4
-τετράδιο - τεύχος με ελληνικά διηγήματα άτιτλα, σελ. 24
- τετράδιο - τεύχος, μεγάλου σχήματος, με σημειώσεις για τους Ισαύρους στα ελληνικά, φφ. 202&4 χωρίς αρίθμηση
- Γαλλικό κείμενο με τίτλο Cleon Rangabe et la renaissance des belles lettres (= κρίσεις του έργου του Κλέωνος "Ιουλιανός ο Παραβάτης", σελ. 6
- Γαλλικό κείμενο για το έργο του Κλέωνος Ιουλιανός ο Παραβάτης, σελ. 6
- Γαλλικό κείμενο για τον Ελληνισμό και Ιουλιανό Παραβάτη, φφ. 2
- Ποίημα της Roma Roman αφιερωμένο στον Κλέωνα, Παρίσι Ιανουάριος 1901, φφ. 5

φάκελος 8: Φιλολογία
- επιστολές διαφόρων προς τον Κλέωνα της περιόδου 1876-1903 για διάφορα φιλολογικά θέματα, όπως ερασμιακή προφορά κ.ά.
- τεύχος με γερμανικό κείμενο, δακτυλογραφημένο με τίτλο Die sprachziage in Griechenland, σελ. 1-10
- κείμενο λιθογραφημένο με τίτλο Interview das new Hellenentum, φφ. 2
- φύλλο περιοδικού Graecolatinus, 1896
- ανάτυπο από το La Verite της 9/2/1896 με τίτλο La pronunciation du grec
- έντυπες ανακοινώσεις του Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαιολογίας (1905), φφ. 2

φάκελος 9: Ιστορία κα άλλες επιστήμες
- φύλλο με ευρετήριο ονομάτων
- τεύχος με ευρετήριο ονομάτων, σελ. 18
- φύλλο με ευρετήριο
- τεύχος με κείμενο και τίτλο Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο πάλαι και νυν (Απρίλιος 1896), σελ. 16
- τεύχος με γαλλικό κείμενο και τίτλο Nouns des etoiles, σελ. 12
- τεύχος με αγγλικό κείμενο, πιθανόν μετάφραση ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας, σελ. 96
- 2 τεύχη με γερμανικό κείμενο: αποσπάσματα της Ιστορίας της Ρουμανίας του Ευδ. Χουρμουζάκη
- Φύλλο του Ρωμιού του 1893
- σχέδια κάτοψης ναού
- ποικιλία χωρίς αρίθμηση
- Έντυπα, όπου μετάφραση του Sen. Consul Robert Adelssen από το Σθένος του Ελληνισμού, Βερολίνο 1901

φάκελος 10: Αποκόμματα εφημερίδων
- 3 αποκόμματα, θέμα: Ο Κλέων πρέσβης στην Κων/πολη
- 7 αποκόμματα, θέμα: Ο Κλέων διπλωματικός πρεσβύτωρ στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου
- 11 αποκόμματα, θέμα: Ο Κλέων πρέσβης στη Σόφια
- 12 αποκόμματα, θέμα: Ο Κλέων πρέσβης στο Βουκουρέστι
- 55 αποκόμματα, θέμα: Ο Κλέων πρέσβης στο Βερολίνο
- 39 αποκόμματα, θέμα: για τη ζωή και το έργο του Κλέωνος Ραγκαβή

φάκελος 11: Αποκόμματα εφημερίδων
- 7 αποκόμματα, όπου το θέμα της ανάκλησης και κατάργησης πρεσβειών
- 14 αποκόμματα, όπου το θέμα του βασιλικού θεάτρου σε σχέση με τον Κλέωνα
- 20 αποκόμματα για το γλωσσικό ζήτημα και για τον Ψυχάρη, Renan, κ.ά.
- 61 αποκόμματα ελληνικών και ξένων εφημερίδων της περιόδου 1896-1903 με θέματα: γλωσσικό, Ορεστιακά, Μιστρωντής, Κάρ. Macke, Krumbacher, Kruger
- 4 αποκόμματα ξενόγλωσσων εφημερίδων