Αρχείο Λίζας Ραγκαβή (ΑΡ/Λ)


ΕΓΓΡΑΦΑ
φάκελος 1: ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
- τετράδια με μαθητικές σχολικές ασκήσεις στη γερμανική, αγγλική και γαλλική γλώσσα (σσ. 388)
- επιστολές
- δίφυλλο με στίχους στη γαλλική και γερμανική γλώσσα
- τέυχος με μαθήματα ρώσικης γλώσσας, σελ. 24
- τεύοχς με ασκήσεις ρώσικης ορθογραφίας, σελ. 22
- 2 τεύχη με τίτλο Traduction grecque, σελ. 64+42
- τεύχος με ασκήσεις ελληνικής γλώσσας, σελ. 15
- 4 τεύχη με ασκήσεις ελληνικής γλώσσας: μάθημα 16ο μέχρι 225ο, σελ. 196
- 2 τεύχη με κανόνες ελληνικής γραμματικής, σελ. 58

1874-1879