2.963η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Αναγγελία του θανάτου του Σπύρου Ευαγγελάτου

2. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή του καθηγητή κ. Εμμανουήλ Γδούτου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην προκηρυχθείσα έδρα με τίτλο «Θεωρητική και Πειραματική Μηχανική – Επιστήμες του Μηχανικού», στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

3. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή του κ. Δημητρίου Θάνου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην προκηρυχθείσα έδρα με τίτλο «Βιολογικές Επιστήμες: Μοριακή Γονιδιακή Βιολογία», στην Τάξη των Θετικών Επιστημών. 

4. Απολογισμός του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Ο Αριστοτέλης διαχρονικός και επιστημονικώς επίκαιρος», που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία από 14 έως 17 Ιανουαρίου 2017 από τον ακαδημαϊκό κ. Ευάγγελο Μουτσόπουλο (5΄)

5. Έκθεση σχετικά με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της Ακαδημίας Αθηνών στον εορτασμό των 175 χρόνων από ιδρύσεως της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (1-2/12/2016),  από τον ακαδημαϊκό κ. Αντώνιο Κουνάδη (10΄)

6.  Απολογισμός της Ημερίδας του Γραφείου Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων με θέμα «Η ελληνική εθνική ταυτότητα σήμερα και στο μέλλον»  (9/12/2016), από τον ακαδημαϊκό κ. Δημήτριο Σκαρβέλη  (10΄)  

 

 

Αθήνα  31  Ιανουαρίου  2017

Ο Πρόεδρος

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
02/02/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions