2.966η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας έδρας αντεπιστέλλοντος μέλους στον κλάδο των Μαθηματικών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Ανάλυση», στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.  

 

Αθήνα  21 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

 

 

Ημερομηνία: 
23/02/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions