ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΓΑΛΒΑΣ: Εισαγωγή – Μετάφραση – Σημειώσεις


ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
ΓΑΛΒΑΣ
Εισαγωγή – Μετάφραση – Σημειώσεις

 

Σύνοψη:

Ο τόμος αποτελεί μεταφρασμένη έκδοση του πρώτου μέρους του έργου «Γάλβας και Ὄθων» του Έλληνα ιστορικού, βιογράφου και δοκιμιογράφου Πλουτάρχου (1ος αι. μ.Χ.). Πρόκειται για τη μοναδική σωζόμενη σε ολοκληρωμένη μορφή βιογραφία των οκτώ Ρωμαίων αυτοκρατόρων μεταξύ 14 – 69 μ.Χ., στην οποία ο συγγραφέας αφηγείται τα γεγονότα που ακολούθησαν τον θάνατο του Νέρωνα και οδήγησαν στην ανάδειξη του Γάλβα ως αυτοκράτορα (68 μ.Χ.) μέχρι τη δολοφονία του και ολοκληρώνεται με την αποτίμηση της προσωπικότητάς του από τον Πλούταρχο.

Η παρούσα έκδοση υιοθετεί το αρχαίο κείμενο της κριτικής έκδοσης της Bibliotheca Teubneriana (έκδ. K. Ziegler, Leipzig 1973). Το κείμενο συνοδεύεται από παράλληλη μετάφραση, υποσημειώσεις, καθώς και επισημειώσεις. Περιλαμβάνεται κατατοπιστική εισαγωγή στην τελευταία περίοδο εξουσίας του Νέρωνα (68 μ.Χ.), βιογραφικές πληροφορίες για τον Γάλβα, καθώς και σύγκριση της οπτικής του Πλουτάρχου με αυτή του ιστορικού Τάκιτου και του βιογράφου Σουητώνιου αναφορικά με τις πολιτικές εξελίξεις του 68 μ.Χ. Η έκδοση συμπληρώνεται από βιβλιογραφία, ευρετήριο, πέντε εικόνες νομισμάτων του Γάλβα, και σχεδιάγραμμα της Ρώμης στο τέλος του βιβλίου.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:            ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΓΑΛΒΑΣ: Εισαγωγή – Μετάφραση – Σημειώσεις.

Συγγραφέας:   Αλέξανδρος Ι. Κεσίσογλου

Έκδοση:          Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Χρονολογία:   Αθήναι 1999 (2η έκδοση), (1η έκδοση: 1984), σ. xliv + 122

 

Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon Εξώφυλλο-περιεχόμενα.pdf401.51 KB24/02/2017