Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας

Απόφαση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών για την καθαριότητα των κτιρίων της Ακαδημίας Αθηνών

Ημερομηνία: 
01/03/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις