2.967η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017, ώρα 11.00

                                                                                                                                     ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

                                                                        Αναγγελία του θανάτου του αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Ιωακείμ (Μάκη) Τσαπόγα

                                                                                                                                   Αθήνα, 7 Μαρτίου 2017

                                                                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                   ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

 

 

Ημερομηνία: 
09/03/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions