2.972α Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 Επιστημονικές ανακοινώσεις

1. «Ύπαρξη ζωής στο σύμπαν»

από τον ακαδημαϊκό κ. Γεώργιο Κοντόπουλο ((20΄)

2. «Μία ιστορική Επέτειος – Η μάχη των Οχυρών»

και

3. «Η Θράκη, ένας ευαίσθητος χώρος»

από τον ακαδημαϊκό κ. Δημήτριο Σκαρβέλη (15΄)

4. «Ευρωπαϊκός Κώδικας Κανόνων Ηθικής στην επιστημονική έρευνα»

από την ακαδημαϊκό κυρία Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα  (15΄)

 

Αθήνα  4 Απριλίου 2017

 

Ο Πρόεδρος  

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
06/04/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
Sessions