Ι. Τελέλη, Μετεωρολογικά φαινόμενα και κλίμα στο Βυζάντιο, τόμοι Α-Β, Αθήναι 2004


 

Iωάννης Tελέλης

Mετεωρολογικά Φαινόμενα και Kλίμα στο Bυζάντιο

σε 2 τόμους 

 

 

Σύνοψη:

Στη μελέτη αυτή επιχειρείται η συστηματική παρουσίαση των μαρτυριών που παραδίδονται σε βυζαντινές πηγές σχετικά με τα μετεωρολογικά φαινόμενα και το κλίμα (300-1500 μ.Χ.). Οι πληροφορίες προσεγγίζονται ιστορικώς και φιλολογικώς και τα σχετικά πορίσματα συγκρίνονται με δεδομένα από τις φυσικές επιστήμες με στόχο την ανασύσταση των κλιματικών διακυμάνσεων κατά τη βυζαντινή περίοδο. Επιπλέον, προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ο βυζαντινός άνθρωπος βίωνε και ερμήνευε τα μετεωρολογικά φαινόμενα και τις συνέπειές τους. 

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:                 Μετεωρολογικά Φαινόμενα και Κλίμα στο Βυζάντιο

Συγγραφέας:        Ιωάννης Τελέλης

Έκδοση:               Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Ακαδημία Αθηνών

Εκδοτική Σειρά:   (Πονήματα αρ. 5)

Χρονολογία:         Αθήναι 2004,  σελ. xxvi+923 

ISBN:                   960-404-046-4 set

Αρχεία: 
ΑρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
PDF icon Τελέλης 2004-Περιεχόμενα , Summary.pdf171.76 KB12/04/2017