2.973η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Επιστημονική ανακοίνωση

«Η πληθυσμική γενετική και η θεωρία περί δήθεν αφανισμού

των Ελλήνων της Πελοποννήσου κατά τον Μεσαίωνα»

από τον ακαδημαϊκό κ. Αντώνιο Κουνάδη  ( 20΄) 

 

Αθήνα  24 Απριλίου 2017

 

Ο Πρόεδρος  

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

 

 

 

Ημερομηνία: 
27/04/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
Sessions