Σακελλαρίου, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ: Εισαγωγή, Μετάφραση, Σημειώσεις


 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Εισαγωγή – Μετάφραση – Σημειώσεις

 

Σύνοψη:

Ο τόμος αποτελεί μεταφρασμένη έκδοση των τριών Ολυνθιακών Λόγων του Δημοσθένη (4ος αι. π. Χ.). Με αυτούς τους συμβουλευτικούς λόγους, οι οποίοι πιθανότατα εκφωνήθηκαν το 349 π.Χ., ο ρήτορας παρακινεί τους Αθηναίους να βοηθήσουν την Όλυνθο να αντισταθεί στον Φίλιππο Β′.

Η παρούσα έκδοση υιοθετεί το αρχαίο κείμενο της κριτικής έκδοσης της σειράς Oxford Classical Texts (έκδ. S. H. Butcher, Oxford 1960). Τα κείμενα συνοδεύονται από εισαγωγικό σημείωμα, παράλληλη μετάφραση και υποσημειώσεις. Η έκδοση συμπληρώνεται από σύντομη γενική εισαγωγή στην ιστορία της Ολύνθου και στη χρονολόγηση των λόγων. Περιλαμβάνονται βασική βιβλιογραφία και ευρετήριο ονομάτων και πραγμάτων.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:            ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ : Εισαγωγή, Μετάφραση, Σημειώσεις.

Συγγραφέας:   Αντώνιος Σακελλαρίου

Έκδοση:          Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Χρονολογία:   Αθήναι 1988 σ. xxxviii + 125.

ISBN:              -