Βλάχος, ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΤΟΜΟΣ Α′, ΒΙΒΛΙΑ Α′–Β′


 

ΗΡΟΔΟΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΤΟΜΟΣ Α′, ΒΙΒΛΙΑ Α′ – Β′

Εισαγωγή – Μετάφραση – Σημειώσεις

 

Σύνοψη:

Πρόκειται για μεταφρασμένη έκδοση των δύο πρώτων βιβλίων των Ιστοριών του Έλληνα ιστορικού, περιηγητή και γεωγράφου Ηροδότου (5ος αι. π.Χ.). Το έργο αυτό, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη συγγραφή της ιστορίας στον δυτικό πολιτισμό, πραγματεύεται τα γεγονότα των Περσικών Πολέμων του 5ου αι. π.Χ.

Υιοθετείται το αρχαίο κείμενο της κριτικής έκδοσης της Bibliotheca Oxoniensis (έκδ. K. Hude, Oxford 1927). Το κείμενο συνοδεύεται από παράλληλη μετάφραση και σύντομες υποσημειώσεις. Στην εισαγωγή περιέχονται βιογραφικές πληροφορίες για τον Ηρόδοτο, αναλύεται η δομή και το περιεχόμενο του έργου του, ενώ περιγράφονται με συντομία οι πηγές, τα ταξίδια και το ήθος του ιστορικού.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:            ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ. Τόμος Α′, Βιβλία Α′ – Β′. Εισαγωγή – Μετάφραση – Σημειώσεις.

Συγγραφέας:   Άγγελος Σ. Βλάχος

Έκδοση:          Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Χρονολογία:   Αθήναι 1989, σ. xxxii + 421.

ISBN:              -