Φωτεινής Κολοβού, Μιχαήλ Χωνιάτης. Το Corpus Των Επιστολών


 

ΦΩΤΕΙΝΗ Χ. ΚΟΛΟΒΟΥ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ

ΤΟ CORPUS ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

 

Σύνοψη:

Η παρούσα μελέτη, η οποία βασίζεται στη διδακτορική διατριβή της Φωτεινής Χ. Κολοβού, συμπληρώνει το βιβλιογραφικό κενό στην έρευνα σχετικά με το επιστολογραφικό έργο του μητροπολίτη Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτη. Η αλληλογραφία αυτή (περίπου 1179-1222 μ.Χ.) αποτελεί πλούσια πηγή προσωπογραφικών πληροφοριών που σχετίζονται με την ταυτότητα των αποδεκτών και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις, ενώ παράλληλα προσφέρει πλήθος στοιχείων για την προσωπικότητα και την κοσμοθεωρία του ίδιου του επιστολογράφου. Παρατίθενται πηροφορίες για τον βίο του Μιχαήλ Χωνιάτη, για το συγγραφικό του έργο, καθώς και για την χειρόγραφη παράδοση και την ιστορία του κειμένου των επιστολών του. Διερευνάται επίσης το περιεχόμενο των επιστολών και περιγράφεται η γλώσσα και η ρητορική που χρησιμοποιείται σε αυτές, τομείς στους οποίους κυριαρχεί η μίμηση της Αρχαιότητας. Η έκδοση συμπληρώνεται από βιβλιογραφία, περίληψη στη γερμανική γλώσσα και ευρετήριο κυρίων ονομάτων.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:            ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΗΣ: Συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του - Το corpus των επιστολών

Συγγραφέας:   Φωτεινή Χ. Κολοβού

Σειρά:              ΠΟΝΗΜΑΤΑ: Συμβολές στην Έρευνα της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, αρ. 2

Έκδοση:          Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Χρονολογία:   Αθήναι 1999, σ. xxxii + 314

ISBN:              960-7099-82-6

Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon Κολοβού- Περιεχόμενα.pdf573.71 KB27/04/2017