Χαριλάου Αυγερινού, ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ


 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ε. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

 

ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΑΤΟΥ

ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ

 

Σύνοψη:

Η παρούσα μελέτη βασίζεται στη διδακτορική διατριβή του συγγραφέα και πραγματεύεται την πρόσληψη των Φαινομένων του Αράτου, τόσο από τους συγχρόνους του όσο και από μεταγενέστερους συγγραφείς. Ο ποιητής από τους Σόλους, ο οποίος συνέγραψε το εν λόγω διδακτικό έπος τη δεκαετία 280-270 π.Χ., πέτυχε να αποδώσει με ποιητικό τρόπο την επιστήμη της αστρονομίας. Συνοπτικά η επίδρασή του μπορεί να επισημανθεί στην αλεξανδρινή ποίηση (π.χ. Καλλίμαχος), σε επιγράμματα διάφορων περιόδων (Παλατινή Ανθολογία), στη διδακτική ποίηση της ελληνιστικής και της αυτοκρατορικής περιόδου (π.χ. Νίκανδρος), καθώς και στο έπος της ύστερης αρχαιότητας (π.χ. Νόννος). Η μίμηση του Αράτου εκδηλώνεται με την υιοθέτηση εικόνων, χαρακτηριστικής ορολογίας, καθώς επίσης και με την ανάδειξη της θεματολογίας της αστρονομίας σε καίρια σημεία των έργων που τον μιμούνται. Η παρουσίαση των παραπάνω ζητημάτων πρόσληψης πλαισιώνεται από μια γενική εισαγωγή για τα Φαινόμενα και ένα κεφάλαιο σχετικά με την επιρροή  που ασκήθηκε από το εν λόγω έπος στη χριστιανική γραμματεία. Η έκδοση συμπληρώνεται από βιβλιογραφία, τρία παραρτήματα, ευρετήρια και περίληψη στην αγγλική γλώσσα.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:            Τα Φαινόμενα του Αράτου στους σύγχρονους και τους μεταγενέστερούς του

Συγγραφέας:   Χαρίλαος Ε. Αυγερινός

Σειρά:              ΠΟΝΗΜΑΤΑ: Συμβολές στην Έρευνα της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, αρ. 8

Έκδοση:          Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Χρονολογία:    Αθήναι 2014, σ. lxxxv + 919

ISBN:              978-960-404-282-1