Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με την από 11.5.2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Περί ψυχής κατά Πλάτωνα και Αριστοτέλη» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. 200/844) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με επιστημονικό υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Ε. Μουτσόπουλο προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μια (1) θέση συνεργάτη με συγκεκριμένο  αντικείμενο.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό για τη θέση 8.000,00€. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα δυο (2) έτη.

Αντικείμενο απασχόλησης:

Η ψυχολογική θεωρία του Αριστοτέλους στο έργο Περί Ψυχής και το πλατωνικό της υπόβαθρο.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας.

2. Διδακτορικό στην Αρχαία Ελληνική Ψυχολογία.

3. Ερευνητική πρόταση (τουλάχιστον 1.000 λέξεις) στην  ψυχολογική θεωρία του Αριστοτέλους στο έργο Περί Ψυχής και το πλατωνικό της υπόβαθρο.

4. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

5. Άριστη γνώση Γαλλικής Γλώσσας.

 

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Οκτώβριος 2017.

Διάρκεια:  έως 24 μήνες.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 Αρχεία: 
ΑρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
PDF icon Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης288.52 KB12/09/2017


Ημερομηνία: 
12/09/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις