Ανωνύμου Φιλοσοφικά Σύμμεικτα / Anonymi Miscellanea Philosophica. A Miscellany in the Tradition of Michael Psellos (Codex Baroccianus Graecus 131). Critical Edition and Introduction by Ilias N. Pontikos


 

Ἀνωνύμου Φιλοσοφικά Σύμμεικτα / Anonymi Miscellanea Philosophica
A Miscellany in the Tradition of Michael Psellos (Codex Baroccianus Graecus 131). Critical Edition and Introduction by Ilias N. Pontikos

(Corpus Philosophorum Medii Aevi – Philosophi Byzantini, 6)

 

Σύνοψη:

Η παρούσα έκδοση φέρει στο φως μια σπάνια συλλογή διδακτικών φιλοσοφικών κειμένων («Σύμμεικτα»), που συντάχθηκε μεταξύ του 11ου και του 12ου αιώνα και περιέχεται στον Codex Baroccianus gr. 131 (13ος αι. μ.Χ.). Ο συντάκτης της συλλογής παραμένει ανώνυμος, παρόλο που φαίνεται να έχει αρκετές ομοιότητες με τον Μιχαήλ Ψελλό (βυζαντινό λόγιο και φιλόσοφο, 11ος αι. μ.Χ.). Στην Εισαγωγή της κριτικής έκδοσης παρατίθενται ποικίλα στοιχεία που σχετίζονται με τη χρονολόγηση και τη συγγραφή του κειμένου, την αναζωογόνηση του φιλοσοφικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος στο Βυζάντιο μετά τον 11ος αι. μ.Χ., καθώς επίσης και με το αν αυτή η συλλογή φιλοσοφικών Συμμείκτων αποτελούσε υλικό για σχολική διδασκαλία. Ακολουθεί παράρτημα, βιβλιογραφία και σχόλια του εκδότη. Στη συνέχεια παρατίθεται το κείμενο του Ανωνύμου, συνοδευόμενο από κριτικό υπόμνημα και υπόμνημα πηγών. Ο τόμος συμπληρώνεται από ευρετήρια.

Πληροφορίες έκδοσης:

Τίτλος:                Ἀνωνύμου Φιλοσοφικά Σύμμεικτα/Anonymi Miscellanea Philosophica
                             A Miscellany in the Tradition of Michael Psellos (Codex Baroccianus Graecus 131)

Συγγραφέας:      Ilias N. Pontikos

Έκδοση:              Ακαδημία Αθηνών – Libraire J. Vrin, Paris – Éditions Ousia, Bruxelles

Χρονολογία:       1992, σσ. cxxiv + 144

ISBN:                    960-7099-12-5

 

Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon Anonymi Miscellanea Philosophica- Table of Contents.pdf1.14 MB04/07/2018